verze pro tisk

Normy zvyšující ochranu a bezpečnost při práci a kvalitu potravin

30. červen 2011

Při výrobě a prodeji potravin musejí všichni výrobci dodržovat přísná kritéria v oblasti hygieny. Tyto podmínky jsou stanovovány přímo zákony ČR a nařízeními EU, v konkrétnější podobě pak ve Větsníku ministerstva zemědělství. Jedním ze základních nástrojů, pomocí něhož se má předcházet rizikům, která by snižovala bezpečnost potravin, je systém konrtoly rizika a stanovení kontrolních bodů ve výrobě, tedy HACCP.

HACCP

Systém HACCP certifikace byl vytvořen na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady ES. Produkt je určen pro veškeré potravinářské společnosti, které ve svém provozu zajišťují výrobu, zpracování a distribuci potravin, případně také firmy, které do tohoto řetězce vstupují. Díky systému HACCP dochází k jednoznačné a lepší identifikaci a kontrole nezávadnosti potravin a díky tomu i k minimalizaci výskytu závadných potravin u konečných spotřebitelů. Díky této certifikaci je tak zvýšena důvěra zákazníka, který si dané potraviny může kupovat bez rizika, že by mu mohly přivodit zdravotní potíže.

OHSAS 18001

Dalším způsobem, který posiluje bezpečnost a ochranu, je norma OHSAS 18001, která pro změnu stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky této normě je tak zkvalitňováno pracovní prostředí. Tuto normu lze uskutečňovat ve všech odvětvích, tedy jak ve výrobě, tak i v oblasti poskytování služeb, v průmyslovém odvětví či například také v oblasti poskytování zdravotní péče.

[Nahoru ↑]


Hodnocení


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!