verze pro tisk

Co dělat s elektroodpadem

29. září 2012

Použité elektrospotřebiče, které nám již v domácnosti pouze zbytečně zabírají místo a chceme se jich zbavit, je potřeba odvézt do sběrného dvora, kde s ním bude řádně naloženo a elektroodpad bude zlikvidován tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. Mnoho lidí je z minulostí zvyklých, že elektrospotřebiče jednoduše vyhodili do popelnice a vše považovali za vyřešené. Takto se však s elektroodpadem nedá nakládat. Stačí si uvědomit, že by elektroodpad mohl skončit na skládce, kde by se jen hromadil. Proto máme-li doma nepotřebné elektrospotřebiče, rozhodně je nevyhazujme do popelnice spolu s běžným odpadem z potravin, ale raději si dejme tu práci a odvezme jej do nejbližšího sběru těchto surovin.

Elektrowin - firma, která provozuje několik sběrných dvorů pro elektroodpad

Sběrem a následným zpracováním elektroodpadu se v České republice zabývá několik firem a neziskových organizací. Jednou z nich je také společnost Elektrowin, která provozuje sběrné dvory po celém území České republiky. Obdržený elektroodpad zpracovává, veškeré materiály, které jsou znovu použitelné, z elektrospotřebičů oddělí. Recyklace napomáhá k menšímu zatěžování životního prostředí.

V posledních letech lze zaznamenat velký nárůst elektroodpadu

Elektroodpad je obecně velkým problémem moderní společnosti, jeho množství spolu se vznikem nových spotřebičů narůstá. Uvádí se, že jen v rámci Evropské unie přibývá ročně až 8 milionů tun elektroodpadu, což je skutečně vysoké číslo. Pakliže by nedocházelo k efektivnímu zpracování tohoto odpadu, brzy bychom se dostali do neúnosné situace. Naštěstí však v posledních letech roste informovanost a zájem lidí elektroodpad třídit a odevzdávat jej zpracovatelům, mezi něž se řadí právě třeba Elektrowin. Z hlediska ekologie se určitě jedná o pozitivní jev.

[Nahoru ↑]


Hodnocení


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!