verze pro tisk

Ekologie TÜV SÜD

24. květen 2011

Ve světě dochází ke stále většímu znečišťování životního prostředí. I z tohoto důvodu se jednotlivé země domlouvají na postupu, jak snížit emise. Byl proto přijat Kjótský protokol, který si klade za cíl zajisti právní základ pro snížení emisí skleníkových plynů tak, aby v budoucnu nedocházelo ke změnám klimatických podmínek, které by mohly zapříčinit globální oteplování a s tím související problémy. Česká republika je od roku 2005 smluvní stranou tohoto protokolu.

Ověřování v obchodu s emisemi GHG

Na základě výše uvedeného protokolu byly vytvořeny právní úpravy v našem právním řádu, které nařizují společnostem, jejichž výroba může vést k tvorbě skleníkových plynů, předložit výstupní dokumenty na povolení emisí skleníkových plynů. Jde o snahu a ověřování v obchodu s emisemi, jinak řečeno GHG. Týká se to společností pro výrobu tepla a elektrické energie, pro rafinerie minerálních olejů, pro výrobu cementového slínku, na výrobu skla, na spalování fosilních paliv či na výrobu vápna.

Další prevence

Prevencí pro oblast životního prostředí je také nástroj zvaný IPPC, tedy integrované povolení a povolovací řízení, které směřuje k jeho vydání a periodickému obnovování. Toto povolení musí dostat například elektrárny, cementárny, chemické podniky a mnohé další.

Služby v oblasti hodnocení vlivu na životní prostředí a všechny další služby týkající se tohoto citlivého tématu nabízí společnost TÜV SÜD.

[Nahoru ↑]


Hodnocení


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!